INOVATÍVNOSŤ

Globálne konkurencieschopný a svetový s investíciami do výskumu a inovácií.

VZDELANOSŤ

Technológie, ktoré umožňujú kombinovať silné stránky ľudí a zároveň silné stránky strojov budú vyžadovať zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov najmä v digitálnych zručnostiach.

DIGITALIZÁCIA a AI

S prístupom zameraným na človeka pre digitálne technológie vrátane umelej inteligencie.

UDRŽATEĽNOSŤ

Moderné, zdrojovo efektívne a udržateľné priemyselné odvetvia a prechod na obehové hospodárstvo.