ČSOB

Udržateľné financovanie – čo je nové v oblasti financovania „zelených“ projektov v bankovom sektore ? 

  • Ako vie banka pomôcť svojim partnerom v príprave projektov 
  • Aké garančné schémy v oblasti udržateľného financovania sú k dispozícií a aké sa pripravujú. 
  • ESG – čo sa skrýva za touto skratkou, aké povinnosti a príležitosti sú s touto témou spojené.

ČSOB. Pre Vás osobne  - generálny partner podujatia