120 MINÚT INŠPIRÁCIÍ, PROJEKTOV, NÁPADOV A NÁVODOV

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI  konkrétne aktuálne projekty a výzvy, Úrad vlády SR:
Plán obnovy a odolnosti SR ako jeden z najväčších projektov na Slovensku postupne prechádza z reformnej do investičnej fázy. Začínajú sa spúšťať investície v rôznych oblastiach ako aj otvárať výzvy smerované na samosprávy, akademický či podnikateľský sektor a v neposlednom rade aj pre občanov. Ako pomôžu jednotlivé opatrenia plánu obnovy firmám na Slovensku, čo sa vďaka reformám zmení práve pre podnikateľské prostredie a kde sa bude najviac investovať?

PREZENTÁCIA & WORKSHOP

 LENKA SMIRJAKOVÁ, MARTIN JESNÝ, DAVID MADAJ, Úrad vlády SR

NÓRSKE FONDY a PROGRAMY  implementované VÝSKUMNOU AGENTÚROU SR. Donorský programový partner Innovation Norway (IN) v zastúpení Magnar Ødelien, riaditeľ Grantov EHP a Nórska, Innovation Norway a Rannveig Solumsmoen Gimse, senior poradkyňa, Granty EHP a Nórska, Innovation Norway predstavia Granty EHP a Nórska, ktoré administruje Innovation Norway: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.

UMELÁ INTELIGENCIA  v podpore predaja aj budovaní značky.
GoBigname - je medzinárodné brandingové a namingové štúdio v Bratislave, Prahe a Zurichu.
Pomáhame investorom, zakladateľom a marketingovým manažérom malých aj nadnárodných firiem tvorbe značiek alebo rebrandingových projektoch. Vytvárame pozicioning, názvy značiek a sub-brandov, brand architektúru, vizuálne identity a vizuálne ekosystémy pre digitálnu dobu. Za 10 rokov existencie sme stáli pri vzniku viac ako 250 brandov.

GoBigname, Michal Pastier, Creative Director, Co-founder, angel investor Darwin & the Machines, GoBigname

Prezentácia na tému: GoGlobal - ako pripraviť značku pre medzinárodný úspech.  
Lekcie a skúsenosti, ktoré tím oceňovaného brandového štúdia GoBigname nazbieral pri rozbiehaní viac ako stovky značiek vrátane dvoch unicornov.

MOŽNOSTI VSTUPU DO VESMÍRNEHO SEKTORA - workshop

Slovenská vesmírna kancelária , DENIS SEDLÁK, Manažér pre rozvoj sektora priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie (SARIO)

Workshop bude venovaný téme vstupu vstupu do vesmírneho sektora z pohľadu existujúcich technologických firiem, startupov, alebo individuálnych podnikateľov a investorov. Vysvetlí základy vesmírnej ekonomiky a jej hodnotových reťazcov, ukáže možnosti vstupu do sektora ako po technologickej tak aj finančnej stránke a priblíži aktivity a nástroje Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktoré im môžu pomôcť stať sa súčasťou vesmírneho sektora a prepracovať sa k úspešnej medzinárodnej vesmírnej firme.

AKO VSTÚPIŤ NA NOVÝ TRH SO SARIO 

ADAM CSUKA, Konzultant Odboru zahraničného obchodu SARIO 

Aktivity pre podporu exportu agentúry SARIO a konkrétne výsledky dosiahnuté počas podnikateľských misií. Úspešný príbeh spoločnosti MAX SPORT, s.r.o.

MAX SPORT, PETER KULICH, Founder & co-owner

MAX SPORT prináša na trh zdravšie alternatívy snackov a potravín. Radí sa medzi najinovatívnejšie a najoceňovanejšie potravinárske firmy v Strednej Európe. Je číslo 1 v kategórii tyčiniek vo viacerých Európskych krajinách a celkovo svoje produkty vyváža do 35 krajín vo svete vrátane Číny, Blízkeho Východu či Ameriky.

NÁRODNÝ PROJEKT SARIO - podpora účasti MSP na veľtrhoch a výstavách

DOMINIKA ZALUBELOVÁ, Zástupca riaditeľa Odboru Národný projekt SARIO

Chceli by ste sa stať súčasťou renomovaných medzinárodných veľtrhov? Využite unikátnu platformu na prezentáciu svojich výrobkov a služieb, ktorú ponúka Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo bratislavského kraja. Získajte prehľad o jednotlivých možnostiach podpory exportu, ktoré pre Vás prináša Národný projekt SARIO. Nájdite nových obchodných partnerov v zahraničí prostredníctvom prezentácie na medzinárodných veľtrhoch, účasťou na kľúčových svetových konferenciách, či zistite viac o témach exportného vzdelávania.

PROJEKT SARIO: PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIE PRE FIRMY

JÁN KRÁL, Prodekan SjF TUKE

RADOSLAV MIZERA, VP & Innovation Lead, Solved

DOMINIKA FRIČOVÁ, Žijem vedu / Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied

 BARBORA SZÉPEOVÁ, Koordinátor projektu, SARIO 

Univerzity a firmy sú hlavnými inovačnými aktérmi a ich kooperácia je kľúčová pre zvyšovanie inovatívnosti a celkovej konkurencieschopnosti ekonomiky. Zástupcovia podnikateľského sektora, akademického sektora a SARIO predstavia konkrétne výsledky spolupráce v projekte. Zároveň sa predstaví online platforma „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, ktorá združuje cieľové skupiny „študenti-univerzity-výskumníci-firmy“ pod jednou strechou.