FUERGY

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť a líder v oblasti smart energetických riešení v krajinách V4. 

Na účely svojej energetickej optimalizácie si vyvinula vlastný modulárny batériový systém a softvérovú platformu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá vyhovuje špeciálnym potrebám energetického riadenia. Od smart batériových úložísk a maximálne efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, cez riadenie energeticky náročných technológií, až po celkovú energetickú správu, FUERGY ponúka komplexné, na mieru šité riešenia s garanciou bezkonkurenčných úspor na nákladoch na energie. Tie zákazníkom dodáva buď na kľúč alebo v režime „as a service” – teda bez nutnosti investovať do vlastných zelených technológií.

Spoločnosť bola založená v roku 2018 expertmi na energetiku s cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov.

EXPO

FUERGY predstaví exkluzívny náhľad do jadra svojho riešenia – špeciálneho softvéru vyvinutého na vlastnej vývojovej platforme mosAIc, vďaka ktorému dokáže riadiť výrobu a spotrebu elektrickej energie v plne automatizovanom online režime, generovať maximálne finančné úspory a zabraňovať zbytočným energetickým stratám. Účastníci Expa budú mať možnosť vidieť ako funguje smart energetická regulácia, a to dokonca v priamom prenose. Uvidia tiež aké dáta systém monitoruje a aké premenné zohľadňuje pri svojom rozhodovaní. V rámci prezentácie bude predstavené aj vlastné hardvérové zariadenie – riadiaca jednotka FUERGY Control unit, ktorá je súčasťou každého smart batériového úložiska brAIn a ktorá slúži ako komunikačné rozhranie medzi softvérom FUERGY a batériami. Vďaka nej batérie fungujú v optimálnom režime zabezpečujúcom 100-percentné využitie ich kapacity a dlhú životnosť.

Zdroj: FUERGY

FUERGY, VLADIMÍR MIŠKOVSKÝ, CMO

vystúpi s prezentáciou na tému smart energetické riešenia a nové možnosti ako ušetriť na nákladoch na energie rýchlo, jednoducho a maximálne udržateľne v programovom bloku UMELÁ INTELIGENCIA V ENERGETIKE.