MÁM DRON

Asociácia Mám Dron má za cieľ zvyšovať povedomie o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako u profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

Nechceme však len informovať o aktuálnych odporúčaniach a povinnostiach, ale aj poskytnúť technologické riešenie pre bezpečné plánovanie a manažment letov. V asociácii Mám Dron si uvedomujeme, že myšlienka zodpovedného zdieľania vzdušného priestoru nebude realizovateľná, pokiaľ sa s ňou nestotožnia všetci jeho používatelia. Jednou z našich priorít je preto vytvorenie platformy, kde by boli súkromné a právne subjekty z oblasti bezpilotného lietania takpovediac „pod jednou strechou“. Budovanie takejto komunity má zmysel z hľadiska vzájomnej spolupráce, zdieľania informácií a poskytnutia odbornej podpory pri formovaní legislatívy.

Keďže vidíme veľký potenciál v službách využívajúcich bezpilotné systémy pre rôzne operácie a pre rôzne typy priemyslu, snažíme sa reflektovať a podporiť tento rozvoj pomocou spoločných aktivít s partermi našej asociácie. Svojimi znalosťami, skúsenosťami a know-how tiež chceme v oblasti letectva prispieť k tvorbe a revízii zákonov v téme U-SPACE a zároveň v tomto segmente  pôsobiť ako poradný orgán pre zodpovedné orgány štátnej správy a samosprávy.

Aplikácia pre bezpečné plánovanie letov

Zdroj: Asociácia Mám Dron 

MÁM DRON, RASTISLAV SOPKO, DIRECTOR

vystúpi s prezentáciou Aktuálny stav a rozvoj bezpilotných technológií a ich využitia v priemysle a službách na Slovensku v programovou bloku SILNÁ POZÍCIA DRONOV V PRIEMYSLE.