PowereX

PowereX je slovenská spoločnosť, ktorej cieľom je maximalizovať finančné prínosy decentralizovaných zdrojov energie, znižovať uhlíkovú stopu energetického ekosystému a zvyšovať odolnosť a flexibilitu energetickej infraštruktúry. 

PowereX na energetickom trhu aktívne pôsobí ako agregátor flexibility. 

PowereX vytvára a svojou proprietárnou umelou inteligenciou kontinuálne riadi virtuálne elektrárne, ktoré agregujú decentralizované zdroje energie ako sú napríklad FVE elektrárne, batériové úložiská, nabíjacie stanice, kogeneračné jednotky, bioplynové stanice a podobne do veľkých energetických celkov. Inteligentné riadenie PowereX využíva výrobnú, úložnú a výkonovú flexibilitu virtuálnych elektrární a jednotlivých zdrojov na nepretržitú maximalizáciu ich finančných prínosov, celkovú dekarbonizáciu energetického ekosystému a zvýšenie odolnosti a flexibility kritickej energetickej infraštruktúry.

Zdroj: PowereX

PREZENTÁCIA & EXPO, PETER SIMKO, CEO 

Prezentácia na tému : Agregácia flexibility decentralizovaných zdrojov je jedným z fundamentov ďalšieho rozvoja energetiky. Konkrétne prínosy pre bežných zákazníkov na Slovensku, prevádzkovateľov distribučných a prenosovej sústavy. Prezentáciu si môžete vypočuť v programovom bloku UMELÁ INTELIGENCIA V ENERGETIKE.