R-SYS

Spoločnosť R-SYS, s.r.o. bola založená v roku 1997 skupinou odborníkov pôsobiacich v oblasti systémov velenia a riadenia a radarovej techniky. Štruktúra spoločnosti a obchodná stratégia od začiatku sledovala trendy a flexibilne reagovala na požiadavky trhu dodávkami konkurencieschopných softvérových a hardvérových riešení a služieb systémovej integrácie v doménach ATC/ATM, C2 a UTM. R-SYS je súkromná slovenská spoločnosť plne vlastnená ERA as. V súčasnosti spoločnosť predstavuje stredne veľkú projektovo a produktovo orientovanú IT spoločnosť so 4 pobočkami rozmiestnenými na území SR, kde zamestnáva 50 vysoko kvalifikovaných IT špecialistov. Naša výroba je od roku 2013 certifikovaná na systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015. Pre vývoj a údržbu softvérových systémov používame jednotnú metodiku pokrývajúcu všetky štandardné procesy vývoja SW v súlade s ISO/ IEC 12207 a aplikujeme bezpečnostný štandard SW ED-109A/úroveň AL5 na nasadenie softvéru v súlade s ED-153 SWAL úroveň 4.

Firemné domény:

  • Systémy ATC/ATM navrhnuté na riadenie/manažment letovej prevádzky na letiskách a/alebo na malých/stredných strediskách riadenia v súlade s normami ICAO a EUROCONTROL
  • Operačný systém záznamu údajov na nahrávanie/archiváciu/prehrávanie hlasovej a video komunikácie a dát distribuovanej prostredníctvom LAN/WAN v rámci vášho operačného prostredia a navrhnutý pre kritické aplikácie používané zložkami ako sú strediská riadenia letovej prevádzky policajné zbory, hasičské zbory atď.
  • AIS/AIM/UTM Balík na spracovanie a distribúciu leteckých informácií vrátane modulu pre predletový briefing s podporou mobilných platforiem, pre plánovanie operácií UAV a moduly pre NOF a ARO, SAF, FIC (používatelia v rámci letových prevádzkových služieb). 

EXPO

IXO UTM - Najnovší inovatívny produkt IXO UTM predstavuje rozšírenie riešenia IXO ATM a je určený pre letovú prípravu a manažment prevádzky bezpilotných prostriedkov. Poskytuje výkonné a multiplatformové riešenie pre operátorov a poskytovateľov UAS služieb, pričom integruje informácie o prevádzke pilotovaných lietadiel aj bezpilotných prostriedkov a zároveň poskytuje potrebné letecké informácie v reálnom čase pre všetkých používateľov vzdušného priestoru.

ZDROJ: R-SYS, s.r.o.

MAREK NÁHLIK - CEO, PAVOL SERBÍN - Commercial director 

Predstavia  IXO UTM – Integrácia viac-zdrojovej a viac-platformovej informácie o pilotovanej a bezpilotnej prevádzke do jedného situačne prehľadového prostredia v reálnom čase s cieľom zvýšiť bezpečnosť letovej prevádzky v programovom bloku SILNÁ POZÍCIA DRONOV V PRIEMYSLE.