DHL

Ako popredná svetová logistická spoločnosť máme zodpovednosť ísť príkladom v našom odvetví a byť lídrom v oblasti udržateľnosti. To znamená znížiť našu uhlíkovú stopu a stanoviť najvyššie sociálne a riadiace štandardy. V priebehu rokov sme opakovane predefinovali logistiku, od priekopníctva v oblasti prvého produktu ekologickej logistiky až po to, že sme sa stali prvou logistickou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala k cieľu nulových emisií. Dnes ponúkame najkomplexnejšie portfólio riešení zelenej logistiky v tomto odvetví.

MAGDALÉNA KOZÍKOVÁ, Marketing & Sales Director

Protokol o skleníkových plynoch (GHG), ako medzinárodný štandard, rozdeľuje emisie skleníkových plynov do troch oblastí. Spoločnosti sú pod rastúcim tlakom, aby reportovali a znižovali emisie. Pre väčšinu spoločností predstavuje Scope 3 hlavnú možnosť zníženia uhlíkových emisií, nakoľko najväčšie emisie v Scope 3 pochádzajú z dopravy a distribúcie. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležité zamerať sa na udržateľnosť.