DHL

Ako popredná globálna logistická spoločnosť máme zodpovednosť ísť príkladom v našom odvetví a byť lídrom v oblasti udržateľnosti. To znamená zníženie našej uhlíkovej stopy a stanovenie najvyšších sociálnych a riadiacich noriem. V priebehu rokov sme opakovane predefinovali logistiku, od priekopníctva prvého produktu ekologickej logistiky až po to, že sme sa stali prvou logistickou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala k cieľu nulových emisií. Dnes ponúkame najkomplexnejšie portfólio ekologických logistických riešení v tomto odvetví.


KOHO HĽADÁME?

Hľadáme partnerov, s ktorými môžeme dosiahnuť spoločné ciele v oblasti udržateľnosti. Implementáciou inovatívnych ekologických logistických riešení, aby boli dodávateľské reťazce udržateľnejšie a pomohli dosiahnuť environmentálne ciele.


MAGDALÉNA KOZÍKOVÁ, Marketing & Sales Director

Protokol o skleníkových plynoch (GHG) ako medzinárodná norma rozdeľuje emisie skleníkových plynov do troch oblastí. Spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom na oznamovanie a znižovanie emisií. Pre väčšinu spoločností predstavuje rozsah 3 hlavnú možnosť zníženia emisií uhlíka, keďže najväčšie emisie v rozsahu 3 pochádzajú z dopravy a distribúcie. Teraz viac ako kedykoľvek predtým je dôležité zamerať sa na udržateľnosť.