ESG PRINCÍP


Mieru nastavenia podniku na zelené riešenia a alternatívy je už dnes možné oceniť tzv. ESG ratingom. Kvalifikované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a ostatnými zložkami ESG, vedia podniky ohodnotiť v ich prístupe k udržateľnosti a podľa ich nastavenia im udeliť ESG rating. Tento ESG rating môže byť veľmi dôležitým podkladom pre prípadných investorov, ktorí chcú svoje finančné zdroje smerovať do „zelených“ firiem.

ZODPOVEDNOSŤ


Environmentálna udržateľnosť musí byť kľúčovým faktorom vo všetkom čo robíme.

UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľnosť nie je len otázkou hľadania cesty k ekologickejšej alebo sociálne spravodlivejšej budúcnosti. V skutočnosti ide o oveľa zložitejší fenomén, ktorý je plne integrovaný do procesov riadenia podniku.

DEKARBONIZÁCIA PRIEMYSLU


 Znamená podpora priemyslu aj podporu jeho dekarbonizácie?