Slovak Industry VISION Day

23. november 2023, X-bionic ® sphere, Šamorín

ESG PRINCÍP


Mieru nastavenia podniku na zelené riešenia a alternatívy je už dnes možné oceniť tzv. ESG ratingom. Kvalifikované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a ostatnými zložkami ESG, vedia podniky ohodnotiť v ich prístupe k udržateľnosti a podľa ich nastavenia im udeliť ESG rating. Tento ESG rating môže byť veľmi dôležitým podkladom pre prípadných investorov, ktorí chcú svoje finančné zdroje smerovať do „zelených“ firiem.

ZODPOVEDNOSŤ


Environmentálna udržateľnosť musí byť kľúčovým faktorom vo všetkom čo robíme.

UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľnosť nie je len otázkou hľadania cesty k ekologickejšej alebo sociálne spravodlivejšej budúcnosti. V skutočnosti ide o oveľa zložitejší fenomén, ktorý je plne integrovaný do procesov riadenia podniku.

DEKARBONIZÁCIA PRIEMYSLU


 Znamená podpora priemyslu aj podporu jeho dekarbonizácie?
 23. novembra 2023 privítame podnikateľskú verejnosť v atraktívnych priestoroch rezortu                                    X-bionic ® sphere  na podujatí:

          Slovak Industry VISION Day 
Udržateľný priemysel — Nové výzvy pre firmy a dodávateľov 
       

V jeden deň a na jednom mieste vám poskytneme príležitosť dozvedieť sa všetko o nevyhnutnosti zavedenia princípov udržateľnosti do firemných procesov, o konkrétnych projektoch, riešeniach a investíciách do zelených technológií, o ich prínose pre firmy a z nich vyplývajúcich nárokov na dodávateľov. 
 
0
 
0
 
0
 
0

23. november 2023

09:00 - 13:00

OTVORENIE

PANELOVÉ DISKUSIE A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

1. Udržateľnosť – kľúčový faktor úspechu spoločnosti, čo znamenajú princípy udržateľnosti, ako ovplyvnia budúcnosť podnikania a prístup k zeleným financiám
KOLOMAN BUZGÓ, Riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov - ČSOB
BEATA HLAVČÁKOVÁ, Manažérka pre udržateľnosť - Deloitte na Slovensku

2. Nový pilier priemyslu - Slovensko ako budúca veľmoc vo výrobe tepelných čerpadiel
TOMÁŠ HORŇÁK, Riaditeľ - Hoval, s.r.o.
PETER TOMLEIN - Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
VLADIMÍR ŠOLTÉS - Daikin (riešenia pre potravinárske a priemyselné chladenie)
ROBERT ŠIMONČIČ, Generálny riaditeľ - SARIO

3. Spoločnosti, ktoré vykročili na cestu udržateľnosti – konkrétne príklady technologických riešení, ich prínos pre firmy, z nich vyplývajúce nároky na dodávateľov a očakávania priemyslu voči MSP v nadväznosti na Green Deal.
MICHAELA HLETKOVÁ PLOSZEKOVÁ, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
JURAJ SABOL, Generálny manažér pre stratégiu - U.S. Steel Košice
MAGDALÉNA KOZÍKOVÁ, Riaditeľka pre marketing a predaj - DHL
MARTIN JANČO, Výkonný riaditeľ - M2MSolutions
KATARINA MIŠUTKOVÁ, Manažérka pre kľúčových zákazníkov - M2MSolutions
ŠIMON STAŇO, Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ - DAITABLE
MATEJ REPA, Špecialista ESG riešení - CRIF
JAN KURKA, Spoluzakladateľ - SUSTO
MICHAL HUDÁK, Koordinátor - mesto KOŠICE
DANA MIŇOVÁ, Riaditeľka pre ľudské zdroje - MH Teplárenský holding
-----
Programom a diskusiou sprevádza DANIEL RABINA, expert na komunikáciu zelených tém a zakladateľ podnikateľskej platformy ESG KLUB.

13:30 - 18:00
PLÁNOVANÉ B2B ROKOVANIA A NETWORKING
09:00 - 18:00
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE ODBORNÝCH PARTNEROV A EXPERTOV

VALENTÍNA MICHÁLKOVÁ, Riaditeľka EU programov - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB)
ALEXANDRA HÚSKOVÁ, Manažérka komunikácie - KCCKB
MATEJ REPA, Špecialista na riešenia ESG - CRIF
a samozrejme zástupcovia spoločností: ČSOB, ESG Klub, Deloitte, SARIO, DHL, M2M Solutions, DAITABLE, SUSTO a mesto Košice, MH Teplárenský holding.

09:00 - 18:00
OBJAVTE SVETOVÉ TRHY

Individuálne konzultácie so zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko a zástupcami zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín:
ALAN VOLDRICH - Obchodná kancelária Valónska a Bruselu pre Slovensko
MILAN HARUŠTIAK - Veľvyslanectvo Kanady na Slovensku
ARKADIUSZ TOŚ - Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
MICHAEL REUSS - Veľvyslanectvo SRN na Slovensku
MARIÁN VOLENT - Veľvyslanectvo USA na Slovensku
NIHAN ODABAŞI ŞANSEVER - Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave
ZORAN ĆUK - Honorárny konzul SR v Rijeke, Chorvátsko
HENRIETTE NOTTEN - Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MARTINA KURILLOVÁ - Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MYKHAILO MUZALEV - Honorárny konzul SR v Odese, Ukrajina
DARIA BODROVA - Konzulárny úrad SR v Odese, Ukrajina

Zástupcovia zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín:
JANA HOMOLOVÁ - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
MARIO GRŽINIĆ - Chorvátsko-slovenská obchodná komora
JOZEF KRŠKA - Chorvátsko-slovenská obchodná komora
MIROSLAVA REMENÁROVÁ - Britská obchodná komora
MÁRIA BERITHOVÁ - Slovensko-rakúska obchodná komora
DANA HÖLLER-LIPKOVA - Austrian Business Agency
BETTINA TROJER - Advantage Austria

09:00 - 18:00
EXPO — INTERAKTÍVNA VÝSTAVA PRODUKTOV A SLUŽIEB

AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE

NÁVOD NA REGISTRÁCIU A VÝBER B2B ROKOVANÍ S VYBRANÝMI PARTNERMI

Čítaj viac

AKO SA STAŤ PARTNEROM

STAŇTE SA PARTNEROM PODUJATIA A ZÍSKAJTE JEDINEČNÉ VÝHODY

Čítaj viac

CENA

200 EUR KAŽDÝ ÚČASTNÍK Z FIRMY

CHCEM SA REGISTROVAŤ

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ DO 13. novembra 2023

PÁROVANIE B2B ROKOVANÍ

ONLINE CEZ VÁŠ PROFIL 14.-19.11. 2023

PODUJATIE

X-BIONIC Sphere, 23.11. 2023

ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES


X-bionic ® sphere
Dubová, 2254 33,
931 01 Šamorín-Čilistov
GPS: 48.01608219912053, 17.30144425471463

UBYTOVANIE 
Hotel X-bionic ® sphere
Registrovaní účastníci majú možnosť využiť ubytovanie v komplexe za zvýhodnenú cenu.

LINK na rezervácie: 
https://booking.x-bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=SARIO2023&arrivalDate=22/11/2023&departureDate=23/11/2023

kód: SARIO2023
Poprosíme záujemcov o ubytovanie, aby komunikovali celý link a nie len samotný promo kód !!!

PARKOVANIE
V areáli x-bionic ® sphere

DRESS CODE
Business