AKO SA STAŤ PARTNEROM

HLAVNÝ PARTNER

SARIO poskytne:

 • bezplatnú registráciu na Podujatie pre dvoch zástupcov Spoločnosti 
 • prezentačný priestor v časti EXPO (určený na prezentáciu produktu/služby Spoločnosti počas celého dňa konania Podujatia)
 • zverejnenie loga Spoločnosti na webovej stránke/microsite k Podujatiu, na registračnom párovacom portáli a v elektronickom katalógu účastníkov Podujatia
 • propagáciu Podujatia (partnerov Podujatia) prostredníctvom marketingových nástrojov SARIO (web, microsite, newsletter, direct mail, sociálne siete) 
 • plošnú inzerciu v elektronickom katalógu účastníkov podujatia
 • prezentáciu Spoločnosti v slučke partnerov – video

V prípadne záujmu sa obráťte na kontaktnú osobu.

PARTNER 

SARIO poskytne

 • bezplatnú registráciu na Podujatie pre 1 zástupcu Spoločnosti
 • zverejnenie loga Spoločnosti na webovej stránke/microsite k Podujatiu, na registračnom párovacom portáli a v elektronickom katalógu účastníkov Podujatia
 • propagáciu Podujatia (partnerov Podujatia) prostredníctvom marketingových nástrojov SARIO (web, microsite, newsletter, direct mail, sociálne siete) 
 • plošnú inzerciu v elektronickom katalógu účastníkov podujatia
 • prezentáciu Spoločnosti v slučke partnerov – video

V prípadne záujmu si na registračnom portáli zakliknite v časti Type of participation STANDARD PARTNERSHIP PACKAGE