AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE

ONLINE REGISTRÁCIA  
Pred registráciou si prosím prečítajte podmienky účasti a platobné podmienky.    

Pri registrácii vyplňte dôkladne požadované údaje a Váš firemný profil. Popíšte stručne, čo ponúkate, čo hľadáte a za akých podmienok. Váš profil bude viditeľný počas celej doby otvorenej registrácie a môžete si ho priebežne upravovať. Stačí, keď sa prihlásite do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla.

VÝBER B2B PARTNERA NA ROKOVANIE
Ako zaregistrovaný účastník podujatia budete približne 10 dní pred konaním podujatia emailom vyzvaný, aby ste si vybrali partnerov pre rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie). 

Rovnako v tomto čase môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka podujatia. Je iba na Vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám uvoľní kapacita pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutia nezamietnete, budú vám po ukončení času stanoveného na párovanie automaticky napárované a zapísané do vášho rozpisu B2B stretnutí.

POSTUP PÁROVANIA

  • prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
  • otvorte si záložku 'List of participants'
  • prečítajte si profily jednotlivých účastníkov
  • vyberte si firmu, s ktorou sa chcete stretnúť a zakliknite tlačítko 'Details' a následne zelené tlačítko 'Request a Meeting'

NÁVOD AKO PRIJAŤ ALEBO ODMIETNUŤ ŽIADOSŤ O ROKOVANIE

  • prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
  • otvorte si záložku 'Meetings', kde budú zobrazené vaše žiadosti o rokovanie 'Own' a zároveň žiadosti iných účastníkov o stretnutie s vami 'Guest' spolu so statusom 'Waiting' — čaká na potvrdenie, 'Confirm“ — prijať žiadosť, 'Delete' — odmietnuť žiadosť

ROZPIS A PRIEBEH ROKOVANÍ

Po skončení párovania, pár dní pred konaním podujatia SKB, dostanete emailom rozpis vašich rokovaní. Rozpis bude obsahovať informáciu o názve spoločnosti, presnom čase a čísle rokovacieho stolíka. Maximálny počet rokovaní závisí od počtu účastníkov a času vyhradeného na rokovania.

Jedno rokovanie trvá 20 minút. O blížiacom sa konci rokovania vás bude informovať gong a hovorená ohláška. Medzi rokovaniami budete mať 5 minút čas na presun na ďalšie rokovanie alebo krátke občerstvenie.

V deň konania podujatia je možné v prípade voľných kapacít a obojstranného záujmu dopárovať dodatočné B2B rokovania.

Prosím, príďte na Vaše rokovania včas a pripravený.