CENA

200 EUR/150 EUR KAŽDÝ ĎALŠÍ ÚČASTNÍK Z FIRMY

CHCEM SA REGISTROVAŤ

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ DO 14.11.2022

PÁROVANIE B2B ROKOVANÍ

ONLINE CEZ VÁŠ PROFIL 15.-20.11.2022

PODUJATIE

X-BIONIC Sphere, 24.11.2022 Výhodné ceny za ubytovanie: SGL - 102€ DBL - 139€ TRPL - 176€ QUAD - 188€ od 13. -25. 11.2022