23. november 2023

09:00 - 13:00

OTVORENIE

PANELOVÉ DISKUSIE A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

1. Udržateľnosť – kľúčový faktor úspechu spoločnosti, čo znamenajú princípy udržateľnosti, ako ovplyvnia budúcnosť podnikania a prístup k zeleným financiám
KOLOMAN BUZGÓ, Riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov - ČSOB
BEATA HLAVČÁKOVÁ, Manažérka pre udržateľnosť - Deloitte na Slovensku

2. Nový pilier priemyslu - Slovensko ako budúca veľmoc vo výrobe tepelných čerpadiel
TOMÁŠ HORŇÁK, Riaditeľ - Hoval, s.r.o.
PETER TOMLEIN - Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
VLADIMÍR ŠOLTÉS - Daikin (riešenia pre potravinárske a priemyselné chladenie)
ROBERT ŠIMONČIČ, Generálny riaditeľ - SARIO

3. Spoločnosti, ktoré vykročili na cestu udržateľnosti – konkrétne príklady technologických riešení, ich prínos pre firmy, z nich vyplývajúce nároky na dodávateľov a očakávania priemyslu voči MSP v nadväznosti na Green Deal.
MICHAELA HLETKOVÁ PLOSZEKOVÁ, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
JURAJ SABOL, Generálny manažér pre stratégiu - U.S. Steel Košice
MAGDALÉNA KOZÍKOVÁ, Riaditeľka pre marketing a predaj - DHL
MARTIN JANČO, Výkonný riaditeľ - M2MSolutions
KATARINA MIŠUTKOVÁ, Manažérka pre kľúčových zákazníkov - M2MSolutions
ŠIMON STAŇO, Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ - DAITABLE
MATEJ REPA, Špecialista ESG riešení - CRIF
JAN KURKA, Spoluzakladateľ - SUSTO
MICHAL HUDÁK, Koordinátor - mesto KOŠICE
DANA MIŇOVÁ, Riaditeľka pre ľudské zdroje - MH Teplárenský holding
-----
Programom a diskusiou sprevádza DANIEL RABINA, expert na komunikáciu zelených tém a zakladateľ podnikateľskej platformy ESG KLUB.

13:30 - 18:00
PLÁNOVANÉ B2B ROKOVANIA A NETWORKING
09:00 - 18:00
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE ODBORNÝCH PARTNEROV A EXPERTOV

VALENTÍNA MICHÁLKOVÁ, Riaditeľka EU programov - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB)
ALEXANDRA HÚSKOVÁ, Manažérka komunikácie - KCCKB
MATEJ REPA, Špecialista na riešenia ESG - CRIF
a samozrejme zástupcovia spoločností: ČSOB, ESG Klub, Deloitte, SARIO, DHL, M2M Solutions, DAITABLE, SUSTO a mesto Košice, MH Teplárenský holding.

09:00 - 18:00
OBJAVTE SVETOVÉ TRHY

Individuálne konzultácie so zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko a zástupcami zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín:
ALAN VOLDRICH - Obchodná kancelária Valónska a Bruselu pre Slovensko
MILAN HARUŠTIAK - Veľvyslanectvo Kanady na Slovensku
ARKADIUSZ TOŚ - Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
MICHAEL REUSS - Veľvyslanectvo SRN na Slovensku
MARIÁN VOLENT - Veľvyslanectvo USA na Slovensku
NIHAN ODABAŞI ŞANSEVER - Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave
ZORAN ĆUK - Honorárny konzul SR v Rijeke, Chorvátsko
HENRIETTE NOTTEN - Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MARTINA KURILLOVÁ - Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MYKHAILO MUZALEV - Honorárny konzul SR v Odese, Ukrajina
DARIA BODROVA - Konzulárny úrad SR v Odese, Ukrajina

Zástupcovia zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín:
JANA HOMOLOVÁ - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
MARIO GRŽINIĆ - Chorvátsko-slovenská obchodná komora
JOZEF KRŠKA - Chorvátsko-slovenská obchodná komora
MIROSLAVA REMENÁROVÁ - Britská obchodná komora
MÁRIA BERITHOVÁ - Slovensko-rakúska obchodná komora
DANA HÖLLER-LIPKOVA - Austrian Business Agency
BETTINA TROJER - Advantage Austria

09:00 - 18:00
EXPO — INTERAKTÍVNA VÝSTAVA PRODUKTOV A SLUŽIEB