23. november 2023

09:00 - 13:00

OTVORENIE

PANELOVÉ DISKUSIE A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

1. Udržateľnosť – kľúčový faktor úspechu spoločnosti, čo znamenajú princípy udržateľnosti, ako ovplyvnia budúcnosť podnikania a prístup k zeleným financiám
KOLOMAN BUZGÓ, Riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov, ČSOB
BEATA HLAVČÁKOVÁ, Manažérka pre udržateľnosť, Deloitte na Slovensku

2. Nový pilier priemyslu — Slovensko ako budúca veľmoc vo výrobe tepelných čerpadiel

3. Spoločnosti, ktoré vykročili na cestu udržateľnosti – konkrétne príklady technologických riešení, ich prínos pre firmy a z nich vyplývajúce nároky na dodávateľov:
MAGDALÉNA KOZÍKOVÁ, Marketing & Sales Director - DHL
MARTIN JANČO, Chief Executive Officer - M2MSolutions
KATARINA MIŠUTKOVÁ, Key Account manager - M2MSolutions
ŠIMON STAŇO, CEO, Co-founder - DAITABLE
JAN KURKA, Co-founder - SUSTO
MICHAL HUDÁK, Climate City Contract Coordinator - KOŠICE
DANA MIŇOVÁ, CHRO, MH Teplárenský holding
-----
Programom a diskusiou sprevádza DANIEL RABINA, expert na komunikáciu zelených tém a zakladateľ podnikateľskej platformy ESG KLUB.

13:30 - 18:00
PLÁNOVANÉ B2B ROKOVANIA A NETWORKING
09:00 - 18:00
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE ODBORNÝCH PARTNEROV A EXPERTOV

VALENTÍNA MICHÁLKOVÁ, Riaditeľka EU programov, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB)
ALEXANDRA HÚSKOVÁ, Manažérka komunikácie, KCCKB

09:00 - 18:00
OBJAVTE SVETOVÉ TRHY

Individuálne konzultácie so zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko a zástupcami zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín.
ALAN VOLDRICH - Wallonia & Brussels Trade Office for Slovakia
MILAN HARUŠTIAK - Embassy of Canada

09:00 - 18:00
EXPO — INTERAKTÍVNA VÝSTAVA PRODUKTOV A SLUŽIEB