09:00 - 10:15
OTVORENIE BIZNIS FÓRA

9:00 Otvárací príhovor
Robert Šimončič, CEO SARIO

9:05 - 9:20 ČO PRINÁŠA MEGAINVESTÍCIA AUTOMOBILKY VOLVO KRAJINE
Potenciál najväčšej investície na Slovensku v roku 2022
Diskutujúci:
PETER ŠVEC, štátny tajomník MH SR
ROBERT ŠIMONČIČ, CEO SARIO
Moderuje : Marek Kopanický, SARIO

9:20 - 10:00 Volvo Car Kosice
Investícia s najnovšou klimaticky neutrálnou technológiou jednoznačne predstavuje príležitosť a veľkú výzvu pre Slovensko.
BJÖRN HELLDÉN, Head of Volvo Car Kosice
JESPER RYDÉN, Volvo Car Corporation

10:05 - 10:15 UDRŽATEĽNÉ FINANCOVANIE
MILAN HROMPA, ČSOB
Diskusiou sprevádza: Ľubomír Straka, šéfredaktor TECHPEDIA


10:20 - 10:50
SILNÁ POZÍCIA DRONOV V PRIEMYSLE - OBRANA, LOGISTIKA, VÝROBA

Vývoj dronovej ekonomiky úzko súvisí s rozširovaním možností ich využitia v priemysle. Dotkneme sa využitia dronov v leteckom priemysle, obrannom priemysle, výrobe, logistike, kamerovom prieskume.
Diskutujúci:
RASTISLAV SOPKO, Asociácia Mám Dron,
Predstaví Aktuálny stav a rozvoj bezpilotných technológií a ich využitia v priemysle a službách na Slovensku. Súčasťou diskusie bude aj ukážka priamej diaľkovej identifikácie (trekovania) dronov spoločnosťou UAVONIC, ktorá môže autorizovaným osobám pomôcť identifikovať dron a získať prehľad o jeho pohybe. Benefit z takýchto informácií môžu mať napríklad letiská, polícia, vojaci, záchranári, organizátori hromadných podujatí, či pracovníci národných parkov. Všetky drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 250g, ktoré prídu na trh v EÚ, musia byť schopné priamej diaľkovej identifikácie a staršie drony bez zabudovanej identifikačnej funkcie budú musieť byť vybavené externými modulmi.
MAREK NÁHLIK, PAVOL SERBÍN, R-SYS, s.r.o.
Najnovší inovatívny produkt IXO UTM – Integrácia viac-zdrojovej a viac-platformovej informácie o pilotovanej a bezpilotnej prevádzke do jedného situačne prehľadového prostredia v reálnom čase s cieľom zvýšiť bezpečnosť letovej prevádzky.
Diskusiou sprevádza: Marek Kopanický, SARIO

10:55 - 11:25
SKY IS NOT THE LIMIT - AKO ZÍSKAŤ PROJEKT EURÓPSKEJ VESMÍRNEJ AGENTÚRY

Vesmír už dávno nie je iba o výskume a objavovaní. Čo presne predstavuje vesmírna ekonomika, aké príležitosti prináša a kde sa v nej dokážu nájsť slovenské firmy?
Na tieto otázky odpovedia vystupujúci, ktorí zároveň predstavia svoje inšpiratívne projekty prinášajúce inovatívne technológie pre budúce vesmírne misie alebo využívajúce satelitné údaje pre potreby každodenného života.
Prezentácie:
RASTISLAV KRAMPL, BIOX TECHNOLOGIES
Prezentácia úspešného príbehu spolupráce spoločnosti s ESA. ESA je špecializovaná skôr v programoch družíc, satelitov a sledovaní Zeme, spoločnosť BioX Technologies však našla priestor aj v programe zameranom na podporné systémy života vo vesmíre.
CRISTIAN DAN STRATYINSKI, CTRL
RADOVAN HILBERT, YMS
Diskusiou sprevádza: Michal Brichta, riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie SARIO

11:30 - 12:10
UMELÁ INTELIGENCIA V ENERGETIKE

Významné a inovatívne riešenia a využitie umelej inteligencie v riadení energetiky.
Diskutujúci:
PETER SIMKO, PowereX
Agregácia flexibility decentralizovaných zdrojov je jedným z fundamentov ďalšieho rozvoja energetiky. Ako to funguje a aké konkrétne prínosy to prináša bežným zákazníkom na Slovensku, prevádzkovateľom distribučnej a prenosovej sústavy.
VLADIMÍR MIŠKOVSKÝ, FUERGY
Smart energetické riešenia a nové možnosti ako ušetriť na nákladoch na energie rýchlo, jednoducho a maximálne udržateľne. Objasní základné princípy, využívané pri energetickom riadení, predstaví riešenia určené pre veľké podniky a MSP – ako napríklad veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn, ich kombináciu s fotovoltikou alebo reguláciu energeticky náročných technológií, demonštruje niekoľko realizovaných projektov a tiež načrtne smerovanie energetiky v nadchádzajúcich rokoch.
HELIODOR MACKO, SEAK
Úspora energie a nabíjanie e-áut v jednom balíku služieb. Prípadová štúdia : Ako reálne viete ušetriť vo Vašich budovách každý deň vďaka energii získanej z fotovoltického zdroja, uloženej v batériovom úložisku (BESS) a ešte využívať aj výhodné dynamické riadenie výkonu pre nabíjanie e-áut?
Diskusiou sprevádza: Ľubomír Straka, šéfredaktor TECHPEDIA

12:15 - 12:55
SMART TECHNOLÓGIE HÝBU SVETOM

Smart veci ovplyvňujú život, otvárajú nové možnosti a šetria náklady. Efektívne využívanie možností, ktoré prinášajú, si vyžaduje aj zmeny tradičných procesov.
Prezentácie:
MATEJ MICHLÍK, NICE VISIONS
Využitie maximálneho potenciálu pri výrobe elektriny je kľúčové v súčasnej globálnej energetickej kríze. Veľké celoštátne projekty sú potrebné na zabezpečenie baseloadu a odberových špičiek v priemysle a doprave. Ale segmenty domácností a komerčnej sféry s nižšou energetickou náročnosťou majú významné možnosti na adopciu alternatívnych možností.
TOMÁŠ BRNGÁL, VIRTUAL EVERYTHING
Využitie virtuálnej a rozšírenej reality v priemysle a jej aplikácia do Virtuálnych tréningových systémov.
PETER SEMANČÍK, RESCO
Priblíži trend tzv. Connected workers, mobilných a technických pracovníkov nielen v teréne, ktorí potrebujú byť vybavení tými najmodernejšími technológiami na výkon svojej práce. Súčasťou prezentácie budú aj prípadové štúdie zákazníkov, ktorí využívajú mobilnú aplikáciu Resco.
Diskusiou sprevádza: Ľubomír Straka, šéfredaktor TECHPEDIA

14:00 - 16:00
120 MINÚT INŠPIRÁCIÍ, PROJEKTOV, NÁPADOV A NÁVODOV

Workshopy a diskusie:
Umelá inteligencia v podpore predaja aj budovaní značky: GO BIGNAME, Michal Pastier
Plán obnovy - konkrétne projekty a výzvy v spolupráci s Úradom vlády SR
Nórske fondy - príležitosti a projekty, Výskumná agentúra MŠVVaŠ SR a zástupcovia Innovation Norway
Ako vstúpiť na nový trh so SARIO - MAX Sport & SARIO
Možnosti vstupu do vesmírneho sektora – Workshop SARIO
Národný projekt SARIO - podpora účasti MSP na veľtrhoch a výstavách
SARIO Projekt Prax pre univerzity, riešenie pre firmy - SjF TUKE, Solved, Žijem vedu & SARIO
Diskusiou sprevádza: Ľubomír Straka, šéfredaktor TECHPEDIA


13:30 - 18:00
ROKOVANIA & NETWORKING

B2B (Busines to Business) rokovania sú rýchly a efektívny spôsob stretnutí s potenciálnymi obchodnými partnermi.
Vyberte si firmy, s ktorými chcete rokovať a my vám vytvoríme individuálny rozpis rokovaní (s kým, kde a kedy rokujete). Na jedno rokovanie máte vyhradených 20 minút.
TIP: Nezabudnite sa na vaše rokovania dobre pripraviť — preštudovať si profil partnera, zabezpečiť vzorky, či materiály, vizitky a pod.
TIP: AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE, viď nižšie

09:00 - 18:00
EXPO

EXPO - celodenná expozícia unikátnych produktov, projektov a riešení & osobný networking

08:00 - 18:00
OBČERSTVENIE

Káva & malé občerstvenie v priestoroch podujatia počas pracovného dňa
13:00 - 14:00 Obed v priestoroch X-bionic® sphere reštaurácie Olym-Pick
Od 17:00 Raut