ČSOB

Udržateľné financovanie – čo je nové v oblasti financovania „zelených“ projektov v bankovom sektore ?

  • Ako vie banka pomôcť svojim partnerom v príprave projektov 
  • Aké garančné schémy v oblasti udržateľného financovania sú k dispozícií a aké sa pripravujú. 
  • ESG – čo sa skrýva za touto skratkou, aké povinnosti a príležitosti sú s touto témou spojené.

ČSOB. Pre Vás osobne  - generálny partner podujatia 

Československa obchodná banka (ČSOB) je jedna z najsilnejších a najdôležitejších bánk na slovenskom trhu. ČSOB je univerzálna banka a je členom silnej finančnej skupiny v rámci Slovenska, ktorá ponúka klientom unikátnu škálu finančných a poistných produktov.

ČSOB Obchodné financovanie je dlhodobo oceňované zo strany odborníkov z Global Finance ako najlepší poskytovateľ služieb v rámci Slovenska. V prípade potreby exportno-importného financovania, dokumentárnych akreditívov, bankových záruk a prípadne iných potrieb súvisiacich s medzinárodným obchodom sa na nás neváhajte obrátiť.

Spíker 
KOLOMAN BUZGÓ, riaditeľ Divízie riešení pre firemných klientov ČSOB

Banka je pripravená firmám pomôcť financovaním, poradenstvom a garančnými schémami.