CRIF

CRIF – Slovak Credit Bureau

CRIF – Slovak Credit Bureau je súčasťou svetovej skupiny, ktorá na trhu pôsobí viac ako 30 rokov. Je organizátorom slovenských úverových registrov -  Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií.  

CRIF prevádzkuje aplikáciu Cribis, ktorá obsahuje informácie o 10 miliónoch podnikateľských subjektov a fyzických osôb zo SR a ČR na základe 90 informačných zdrojov. Voliteľným modulom aplikácie je aj medzinárodná služba SkyMinder umožňujúca overovanie 200 miliónov spoločností z 230 krajín a území sveta. Firma ponúka komplexné riešenia pre oblasť riadenia úverových rizík a pod značkou iRating pokročilé nástroje pre hodnotenie ekonomického stavu spoločností a samospráv. 

Divízia CRIF Credit Solutions pomáha bankám, finančným inštitúciám, utilitám a telco operátorom riešiť výzvy v oblasti kreditného rizika, a to od stratégií až po konkrétne implementačné riešenie. Vďaka skúsenostiam prevzala spoločnosť CRIF kľúčovú úlohu aj pri vývoji praktík, modelov, nástrojov a služieb pre udržateľný rozvoj podnikania. Sprístupnila trhu súbor služieb navrhnutých na integráciu faktorov ESG do modelov a procesov obstarávania a riadenia rizík. Prijatie firemnej politiky zameranej na ESG je voľbou, ktorú oceňujú investori aj spotrebitelia, a preto pomáha spoločnostiam nasmerovať svoje úsilie týmto smerom a komunikovať svoju citlivosť na tieto problémy prostredníctvom štandardizovaných, digitálnych a globálnych nástrojov.

Spíker:

MATEJ REPA, Špecialista riešení ESG