Deloitte na Slovensku

Deloitte na Slovensku poskytuje špičkové služby v oblasti auditu a uistenia, daní a práva, podnikového a transakčného poradenstva a poradenstva v oblasti rizika v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Žiline.

 Vďaka poskytovaniu merateľných a spoľahlivých výsledkov umožňujeme klientom transformovať sa a prosperovať a ukazujeme cestu k silnejšej ekonomike, spravodlivejšej spoločnosti a udržateľnému rozvoju. Firmám efektívne pomáhame splniť si nové povinnosti európskej legislatívy a nastaviť dlhodobú udržateľnosť ich podnikania prostredníctvom implementácie a monitorovania stratégií ESG, nastavenia a zberu ukazovateľov KPI, výpočtu uhlíkovej stopy, prípravy dekarbonizačnej stratégie, analýzy vzťahov s partnermi v dodávateľskom a hodnotovom reťazci či identifikácie rizík a príležitostí súvisiacich s transformáciou na udržateľnú ekonomiku. Výsledkom našej spolupráce je zviditeľnenie finančných vplyvov ESG – tzv. dvojitá významnosť, ktorá je dôležitá pre riadenie spoločností a prístup k zeleným financiám.

BEATA HLAVČÁKOVÁ , Manažérka pre udržateľnosť, Deloitte na Slovensku

Deloitte ako odborný partner podujatia poskytne odborné konzultácie na tému Udržateľnosť ako nový štýl podnikania.

  • Je ESG naozaj iba ďalšia povinnosť? 
  • Ktorých oblastí sa ESG dotýka a aké benefity so sebou prináša ESG?
  • Ako sa reportovacie povinnosti v oblasti ESG dotknú vašej spoločnosti?
  • Bude firma povinná zhromažďovať dáta, aj keď ich podľa zákona nebude musieť reportovať?
  • Aké spôsoby financovania sú spojené s ESG?
  • Aký je vplyv ESG na dodávateľský reťazec spoločností?
  • Aké výzvy prináša regulácia uhlíkového cla (CBAM)?