MH Teplárenský holding

MH Teplárenský holding

MH Teplárenský holding (MHTH) prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Zabezpečuje tepelný komfort a poskytuje služby pre približne 320 000 domácností a asi 1 000 000 obyvateľov. Až 50 % obyvateľov Slovenska je pripojených na centrálne zásobovanie teplom MHTH. Spoločnosť vyrába ročne 2 600 GWh tepla a 650 GWh elektriny. Naše služby: výroba a dodávka tepla a chladu, výroba a distribúcia elektrickej energie, vrátane prevádzky MDS, služby energetickej efektívnosti (PES, GES), návrh a dodávka technológií pre vykurovanie, vetranie a chladenie, prevádzka a modernizácia energetických zariadení vo vlastníctve zákazníka, zabezpečenie činnosti energetického audítora.

Naša budúcnosť: nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, geotermálna energia, odpadové teplo z priemyselných procesov), integrácia zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov rozvoj zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla, náhrada fosílneho zemného plynu nízko emisnými a obnoviteľnými plynmi výroba vodíka a jeho akumulácia z prebytkov OZE, fotovoltaické elektrárne s veľkokapacitnými batériami.

Spíker: 

DANA MIŇOVÁ, CHRO, HR Leader 2023

Aktuálne pôsobí na pozícii riaditeľky ľudských zdrojov v MH Teplárenský holding, a.s. Spolu s tímom skvelých ľudí, hodnotových lídrov a profesionálov spoločne vybudovali nový, moderný MHTH. Je pre ňu cťou byť súčasťou tohto unikátneho a bezprecedentného projektu v prostredí štátnych spoločností.