NENECHAJTE SI UJSŤ

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 

Ak hľadáte finančnú podporu pre svoje projekty, európske priamo riadené programy sú dobrou možnosťou. Tento typ finančnej pomoci je manažovaný priamo Bruselom a poskytuje rýchly a jednoduchý proces implementácie bez zbytočnej byrokracie, dobre známej z eurofondov.

VALENTÍNA MICHÁLKOVÁ, Riaditeľka EU programov KCCKB
ALEXANDRA HÚSKOVÁ, Manažérka komunikácie KCCKB

CRIF – Slovak Credit Bureau

Zistite, či spĺňate princípy zodpovedného podnikania a ste pripravení na regulačné výzvy. Vyhodnotíme, či ich vaše správanie a procesy spĺňajú. Vyhodnotíme vaše silné a slabé stránky a ponúkneme kroky na zlepšenie vašej udržateľnosti. Zapojte svojich partnerov a dodávateľov! Buďte príkladom ostatným a pochváľte sa svojimi výsledkami.

MATEJ REPA, Špecialista na riešenia ESG 


EXIMBANKA SR ako exportno-úverová agentúra je jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov. Poskytuje financovanie a poistenie exportu a umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.

Pre nás je každý klient dôležitý.

EXIMBANKA SR vie podporiť exportérov bez ohľadu na veľkosť alebo sektor podnikania. Produkty sú určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom zameraným na export.

  • vytvárame podmienky pre expanziu slovenského exportu predovšetkým do teritórií s rastúcim potenciálom a vyššou mierou teritoriálneho rizika
  • zvyšujeme konkurencieschopnosť slovenských exportérov na medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika
  • poskytujeme komplexné riešenie financovania a poistenia exportu
  • nakombinujeme exportérom produkty na mieru