OBJAVTE SVETOVÉ TRHY

Individuálne konzultácie so zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko a zástupcami zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín, ktorí poskytnú: 

  • informácie o podmienkach a špecifikách obchodovania v danom teritóriu, konkrétnych projektoch a možnostiach pre slovenské firmy
  • informácie o environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardoch (ESG – Environment, Social, Governance) uplatňovaných pri podnikaní v danom teritóriu
  • informácie o podmienkach a možnostiach investovania v danej krajine
  • zodpovedia všetky vaše otázky a poskytnú individuálne poradenstvo

Zástupcovia veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko 

MILAN HARUŠTIAK, Obchodný radca, VV Kanada
ALAN VOLDRICH, Obchodné zastúpenie Wallonia & Brussels pre Slovensko
ARKADIUSZ TOŚ, Radca pre ekonomické záležitosti, Veľvyslanectvo Poľska v SR
MICHAEL REUSS, Stály zástupca, Vel’vyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR
MARIÁN VOLENT, Vedúci obchodnej sekcie USA, Veľvyslanectvo USA v SR
NIHAN ODABAŞI ŞANSEVER, Obchodná radkyňa, Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave
ZORAN ĆUK, Honorárny konzul SR v Rijeke
HENRIETTE NOTTEN, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MARTINA KRILLOVÁ, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
MYKHAILO MUZALEV - Honorárny konzul SR v Odese, Ukrajina
DARIA BODROVA - Konzulárny úrad SR v Odese, Ukrajina

Zástupcovia zahraničných obchodných komôr na Slovensku

JANA HOMOLOVÁ, Projektová manažérka, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
MÁRIA BERITHOVÁ, Prezident, Slovensko - rakúska obchodná a priemyselná komora
MIROSLAVA REMENÁROVÁ, Predseda predstavenstva, Britská obchodná komora v SR
MARIO GRŽINIĆ, Predseda, Chorvátsko-Slovenská Obchodná komora
JOZEF KRŠKA, Podpredseda, Chorvátsko-Slovenská Obchodná komora
DANA HÖLLER-LIPKOVA, Senior konzultant, Austrian Business Agency
BETTINA TROJER - Advantage Austria