OBJAVTE SVETOVÉ TRHY

Individuálne konzultácie so zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko a zástupcami zahraničných obchodných komôr z vybraných krajín, ktorí poskytnú: 

  • informácie o podmienkach a špecifikách obchodovania v danom teritóriu, konkrétnych projektoch a možnostiach pre slovenské firmy
  • informácie o environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardoch (ESG – Environment, Social, Governance) uplatňovaných pri podnikaní v danom teritóriu
  • informácie o podmienkach a možnostiach investovania v danej krajine
  • zodpovedia všetky vaše otázky a poskytnú individuálne poradenstvo

Zástupcovia veľvyslanectiev akreditovaných pre Slovensko 

Kanada - MILAN HARUŠTIAK, Obchodný radca, VV Kanada
Belgicko - ALAN VOLDRICH, Obchodné zastúpenie Wallonia & Brussels pre Slovensko
Poľsko - ARKADIUSZ TOŚ, Radca pre ekonomické záležitosti, Veľvyslanectvo Poľska v SR
Srbsko - Veľvyslanectvo Srbskej republiky v SR
Nemecko - MICHAEL REUSS, Stály zástupca, Vel’vyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR

Zástupcovia zahraničných obchodných komôr na Slovensku

Nemecko - VERONIKA HRNČIAROVÁ, Projektová manažérka, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Rakúsko - Slovensko - rakúska obchodná a priemyselná komora
Veľká Británia - Britská obchodná komora v SR