SUSTO & MESTO KOŠICE

Česko-slovenská konzultačná spoločnosť zameraná na udržateľnosť, kombinujúca skúsenosti z biznisu, občianskeho sektora a verejných inštitúcií. Organizáciám pomáhame zorientovať sa v súčasných spoločenských a environmentálnych výzvach a v nových trendoch, v oblasti environmentálnych a klimatických analýz, tvorby adaptačných stratégií pre mestá a merania a kompenzácie uhlíkovej stopy pre firmy. V spoločnosti SUSTO sa zameriavame na transformatívne a komplexné riadenie udržateľnosti, budovanie inovačných kapacít a zapojenie zainteresovaných strán.

Spíkri:

JAN KURKA, SUSTO - Sustainability Tools, Co-founder
MICHAL HUDÁK, Mesto Košice, Climate City Contract Coordinator

Dekarbonizácia Košíc ako laboratórium nových biznisových príležitostí.
Mesto Košice sa usiluje o zaradenie do prestížneho európskeho klubu Misie 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. S touto radikálnou transformáciou mesta sa spája masívna podpora inovácií a testovania nových technológií, služieb a produktov. Čo táto príležitosť prináša súkromným firmám a ako ju možno využiť?