TÍM SARIO

ODBOR INVESTIČNÝCH PROJEKTOV SARIO 

• investičná pomoc, odpočet nákladov na výskumno-vývojovú činnosť
• možnosti zapojenia sa do dodávateľských reťazcov (sourcing)
• inovačné a diverzifikačné aktivity 

ODBOR ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SARIO

• komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov

ODBOR VESMÍRNEHO PRIEMYSLU SARIO   

Čo presne predstavuje vesmírna ekonomika, aké príležitosti prináša a kde sa v nej dokážu nájsť slovenské firmy, projekty a výzvy Európskej vesmírnej agentúry, inovatívne technológie a riešenia pre budúce vesmírne misie alebo využívajúce cenné satelitné údaje pre potreby nášho každodenného života predstaví tím Slovenskej vesmírnej kancelárie SARIO.

REGIONÁLNE KANCELÁRIE SARIO

• ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností - možnosť vybrať, predať , prenajať či kúpiť najvýhodnejšie miesto na podnikanie 

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP SARIO (pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja) 

Chceli by ste sa stať súčasťou renomovaných medzinárodných veľtrhov? Využite unikátnu platformu na prezentáciu svojich výrobkov a služieb, ktorú ponúka Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Získajte prehľad o jednotlivých možnostiach podpory exportu, ktoré pre Vás prináša Národný projekt SARIO. 

Nájdite nových obchodných partnerov v zahraničí prostredníctvom prezentácie na medzinárodných veľtrhoch, účasťou na kľúčových svetových konferenciách, či zistite viac o témach exportného vzdelávania.


Všetky podrobné informácie o službách a aktivitách SARIO nájdete na stránkach www.sario.sk v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Spájame Vás so svetom biznisu!